Privacy Statement

Wij respecteren de privacy van gebruikers van onze website. Graag informeren wij u dan ook via deze privacy- en cookiestatement over de wijze waarop wij omgaan met het verzamelen van informatie over u als gebruiker van onze website. Door gebruik te maken van de website van Nacken B.V., gaat u akkoord met de inhoud van deze privacy- en cookiestatement. 

Wat verzamelen wij? 

Via onze website verzamelen wij diverse gegevens van bezoekers van onze website, zoals de bronurl, browsertype, gegevens die de browser van een bezoeker van onze website meestuurt, de duur van het bezoek op onze website, het klikgedrag van een bezoeker etc. Met deze gegevens kunnen wij u niet identificeren. Hiernaast verzamelen wij IP-adressen, maar ook deze informatie zal niet direct tot uw identiteit herleidbaar zijn. Het is derhalve mogelijk om onze website anoniem te bezoeken en op die manier meer over Nacken B.V. en de producten en diensten van Nacken B.V. te weten te komen. Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens? 

Uw (persoons)gegevens worden door ons verwerkt voor het versturen van nieuwsbrieven, het uitoefenen van relatiebeheer, het uitvoeren van activiteiten ter vergroting van het klantenbestand van Nacken B.V., het verzamelen van informatie en het uitvoeren van statistische analyses over uw bezoek aan onze website en uw gebruik van de website. Daarnaast verzamelen wij diverse (persoons)gegevens die gebruikt worden om de website goed te laten functioneren en de werking ervan te optimaliseren. In het kort verzamelen we de gegevens om de volgende redenen: 

 • Verzenden van onze nieuwsbrief.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Nacken B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. 
 • Nacken B.V. volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

Nacken B.V. neemt in geen geval besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Nacken B.V.) tussen zit. 

Wat doen wij met uw gegevens? 

Indien u ons uw naam, telefoonnummer, e-mailadres of andere persoonsgegevens verstrekt via de website, dan zullen wij deze persoonsgegevens enkel gebruiken ten behoeve waarvan u uw persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt (bijvoorbeeld voor het ontvangen van nadere informatie of het aanmelden voor ontvangst van onze nieuwsbrief). Wij bewaren de van u ontvangen persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor u ze aan ons heeft verstrekt. 

Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk en zo zorgvuldig mogelijk behandeld. Nacken B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Nacken B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Nacken B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Nacken B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@nacken.nu. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

Nacken B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen. 

Nacken B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via info@nacken.nu 

Cookies. 

We zijn verplicht om u te informeren over en u toestemming te vragen voor het gebruik van cookies op onze website www.Nacken B.V..nl. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan onze website op uw computer wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen die door de website bij een later bezoek eveneens kan worden uitgelezen. 

Nacken B.V. maakt op zijn website gebruik van zogenoemde functionele cookies, analytische cookies, tracking cookies en soortgelijke technieken zoals JavaScript en HTML5-local storage. Wij en derden maken gebruik van deze cookies en technieken op onze website om informatie te verzamelen en statistische analyses uit te voeren over uw bezoek aan onze website en uw gebruik van de website. Daarnaast maken wij gebruik van cookies om de website goed te laten functioneren en de werking hiervan te blijven optimaliseren. 

Voor meer informatie over ons cookiebeleid en een overzicht van de cookies en technieken die wij gebruiken kunt u dit privacy- en cookiestatement raadplegen. 

Wat zijn cookies? 

Een groot deel van de door Nacken B.V. via de website verzamelde gegevens, wordt verzameld door het gebruik van zogenoemde ‘cookies’. Nacken B.V. maakt op deze website gebruik van: 

 • Functionele cookies: Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website. Ze worden gebruikt voor: 
 • Het onthouden van informatie die u invult op de verschillende pagina’s, zodat u niet steeds al uw gegevens opnieuw hoeft in te vullen. 
 • Het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina. 
 • Het opslaan van voorkeuren. 
 • Het opsporen van misbruik van onze website door bijvoorbeeld een aantal opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren. 
 • Analytische cookies: Deze cookies dienen ertoe het gebruik van onze website te analyseren en in kaart te brengen, zodat de kwaliteit en/of de effectiviteit kan worden verbeterd. In dit kader maakt Nacken B.V. (mogelijk) gebruik van Google Analytics en HubSpot. De verkregen gegevens worden overgebracht naar deze partijen. Lees hier het privacybeleid van Google Analytics en hier het privacybeleid van HubSpot.  
 • Tracking cookies: Deze cookies worden gebruikt om individueel surfgedrag van bezoekers te identificeren op de website van Nacken B.V. en andere websites. In dit kader maakt Nacken B.V. (mogelijk) gebruik van Google AdWords, Google Analytics, HubSpotSensorPro en Online Succes. De verkregen gegeven worden overgebracht naar deze partijen. Lees hier het privacybeleid van Google, HubSpot, SensorPro en Online Succes 

Overige technieken 

Naast bovengenoemde cookies, maakt Nacken B.V. op deze website gebruik van de volgende technieken: 

 • JavaScript 
 • HTML5 Local Storage 

Hyperlinks 

Op onze website hebben wij een aantal hyperlinks opgenomen naar websites van derden, zoals LinkedIn. Indien u de websites van deze derden bezoekt, zal het privacy- en cookiebeleid van deze websites van toepassing zijn op uw bezoek aan deze websites. 

Rechten 

Indien wij uw persoonsgegevens bewaren, dan heeft u verschillende rechten ten aanzien van deze persoonsgegevens. U heeft het recht om u tot ons te wenden met een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om u te verzetten tegen iedere verwerking van uw persoonsgegevens door Nacken B.V.. Voornoemde rechten kunt u uitoefenen door schriftelijk contact met ons op te nemen via info@nacken.nu 

Wijzigingen 

Wij behouden ons het recht voor om dit privacy- en cookiestatement te allen tijde aan te passen. Wijzigingen zullen op onze websites worden gepubliceerd.